راهنمايي دخترانه شاهد آسیه
   
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
     
 
   
وضعیت آب و هوا


 -  ° 

جزئیات
     
 
   
پیام مشاور

بیائیددرجهان امروزجلوتراززمان حرکت کنیم!
جلوترازمان رفتن یعنی بیش تردوست داشتن، بیش ترمهربان بودن!
جلوترازمان رفتن یعنی بیش ترگام برداشتن ،تلاش کردن،لحظه هایشادرابیش تردیدن،خنده هارابیش ترکردن. جلوترازمان رفتن یعنی بیش تر حس کردن ،نگاه کردن ،بیش ترشکرگزاربودن .
جلوترازمان رفتن یعنی پشت وروی دنیارادیدن !کشف کردن ،آفریدن ، زندگی کردن.
جلوترازمان رفتن یعنی ازعشق هم پیشی گرفتن !
وسعت درک
کودکی که لنگه کفش اش رادریاازاوگرفته بود،روی ساحل نوشت ؛ « دریادزداست»
مردی که ازدریاماهی گرفته بود،روی ساحل نوشت : « دریا سخاوتمندترین سفره هستی است !»
موج آمدوجملات را با خودمحوکرد واین پیام را به جاگذاشت : برداشت دیگران درباره خودرادروسعت خویش حل کنیم !

     
 
   
مناسبت ها
 
     
   
سخن مدیر
 

                                              باسمه تعالی
سخنی با دانش آموزان عزیزوهمکاران گرامی

 

     
   
عکس برگزیده
 
     
   
اخبار
 
     
   
لغت نامه

     
 
   
سایت های مفید
     
 
   
نظر سنجی
1. نظر شما در مورد راه اندازی وب سایت مدرسه چیست؟

     
 
   
تعداد بازدید کنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
   
بازی آنلاین